Hatch Up

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม ทาง MEEFUND.com ได้มีโอกาสไปออกบู้ธที่งาน Hatch Up "อย่าปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแค่ความคิด” บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น และสนุกสนาน ภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานจากน้องๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งน้องๆ ทั้ง 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Kickstart with MAI ของเราก็ได้ไปออกบู้ธเช่นกันนน

ทาง MEEFUND.com ต้องขอขอบคุณทาง Sapparot Company Limited ที่จัดงานที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ต่อเหล่าวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยนะคะ และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

 

แชร์เรื่องนี้