เกี่ยวกับโครงการนี้

ในเด็กๆทุก 700 คนจะมีทารก 1 คนที่เกิดพร้อมกับอาการปากแหว่ง เพดานโหว่หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน

และในการผ่าตัดต้องใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจำนวน 25,000 บาท ต่อหนึ่งราย อีกทั้งในชนบทที่ห่างไกลการรักษาอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ยังมีน้อยกว่าในเมืองมาก ซึ่งจะทำให้เด็กๆ มีปัญหาในการ กายใจ ตื่มน้ำ รับประทานอาหาร และ การพูด ปัญหาที่ตามมาคือ ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์คณะบัญชี ภาภาษาอังกฤษ หรือ BBA เล็งเห็นถึงการระดมทุนเพื่อสนับสนุน มูลนิธิ Operation Smile เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือน้องๆที่มีอาการของปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยการ จัด คอร์นเสิร์ต เพื่อ การกุศล BBA CHARITY CONCERT S.O.S Song Of Smile โดยมีศิลปิน Palmy, Stamp, Lipta และ Polycat ทำการแสดง ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมอบให้ มูลนิธิ Operation Smiles

BBA Charity Concert

“BBA Charity Concert” เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ พาณิชยศาตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ หรือเรียกสั้นๆว่า BBA ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วและได้จัดทำมาเป็นประจำทุกๆปี BBA CHARITY CONCERT คือ คอร์นเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อการกุศลโดยการนำเงินทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยแรงบัลดาลใจของการเริ่มโครงการเริ่มจาก กลุ่มนักศึกษาที่มีความชอบดนตรีและบทเพลง และคิดว่าหากเราสามารถได้ชมศิลปินที่เราชอบพร้อมกับการได้บุญไปด้วยคงเป็นสิ่งที่ดี

“BBA CHARITY COCERT” S.O.S Song of Smile คือคอร์นเสิร์ครั้งที่ 10 ของพวกเราโดยในงานนี้ มีศิลปิน ได้แก่ Palmy Stamp Lipta และ วง Polycat ในราคาบัตรที่ทุกคนสามารถสนุกไปด้วยกันที่ราคา 899 และ 599 บาท ซึ่งคอร์นเสิร์ตจะจัดขึ้นที่ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 18:00 น. ทั้งนี่รายได้ทั้งหลังจากหักค่าใช้จ่าย นำมอบให้ มูลนิธิ Operation Smile แล้วอย่าลืมมาสนุกกันนะครับ

source : https://www.facebook.com/bbacharityconcert/

Operation Smile

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มริเริ่มโครงการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยทีมแพทย์อาสาจากนานาชาติทำการผ่าตัดรักษาให้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลประจำจังหวัดยโสธร ซึ่งจากการดำเนินการในครั้งนั้น ทำให้เด็กไทย 172 คน ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่ง และ/หรือ เพดานโหว่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นมูลนิธิจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำประเทศไทยเพื่อให้บริหารงานมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทยก็มีสถานะทางการเงินพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

ผู้สนับสนุนหลักตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิที่สำคัญได้แก่ สโมสรโรตารี่สากล และบริษัทแอมเวย์ ผู้สนับสนุนอื่น ๆ อาทิ โรงแรมแมริออท โรงแรมคอนราด โรงแรมเครือแอคคอร์ โรงแรมเมอริเดียน บริษัทบริงค์ส บริษัทเอไอจี บริษัทดาว เคมิคอล ซิตี้แบงค์ เชฟรอน โรงเรียนนานาชาติไอเอสบี บริษัท ยูนิลีเวอร์ และ ดีแทค

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยสนับสนุนการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถสูง ทำให้สามารถให้บริการผ่าตัดรักษาโดยเฉลี่ยได้ถึง 10 โครงการต่อปี ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้ให้บริการผ่าตัดรักษาแก่เด็ก ๆ ในประเทศไทย ลาว และเมียนมาร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มาแล้วกว่า 8,000 คน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทยขยายการให้บริการไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่น จังหวัดตาก อุบลราชธานี พิษณุโลก ขอนแก่น สระบุรี เชียงใหม่ น่าน นครพนม ชลบุรี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา สมุทรสาคร กาญจนบุรี นนทบุรี และสุรินทร์ นอกจากนี้ยังให้บริการผ่าตัดรักษาในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อีกด้วย

source : http://www.operationsmile.or.th/141/143/

ความเสี่ยงและความท้าทาย

(ไม่มี)

สอบถามข้อมูล

-- ไม่มีข้อมูล --

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


จัดส่งรางวัลทางไหนครับผม

joe_nathawut

ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน